مزایا و معایب اطفاحریق FM200

 

fm200-gass

 

 

مزایای سیستم اطفا حریق FM200

 •  دارای قدرت اطفا حریق بالا است.

 •  سمی نبوده و به هنگام تخلیه هیچ اثر نامطلوبی بر افراد مستقر در فضا و تجهیزات اداری بجای نمی گذارد.

 • هادی الکتریسیته نمی باشد.

 • پس از اطفا حریق بر روی اشیا و دستگاههای برقی و الکترونیکی اثر خورندگی بجای نمی گذارد.

 • دارای قابلیت نفوذ فراوان بوده و براحتی در تمامی منافذها و زوایای دستگاهها نفوذ می کند.
 • روی انواع حریق های کلاسهای A,B,C,D,K اثر داشته و عمل می نماید.
 • بدلیل گازی بودن ،پس از اتمام عملیات اطفا اثری روی محیط باقی نخواهد گذاشت.
 • ترکیبات شیمیایی آن طوری است که اسید کلریک حاصل از سوخت مواد PVC را به حداقل می رساند.
 • طبق استاندارد NFPA عامل پاک (Clean Agent) می باشد.

 

معایب سیستم اطفا حریق FM200 :

 

 • وابستگی آن به واردات از خارج
 • بدلیل قیمت بالا و وارداتی بودن گاز فوق ، تست عملکرد سیستم پس از نصب منطقی نمی باشد.