Gielle

Dupont FM-200

Rotarex

شرکت فنی و مهندسی ایرسا
شرکت فنی و مهندسی ایرسا تامین کننده تجهیزات اطفای حریق FM200 از کمپانی های معتبر Gielle ایتالیا ، Dupont آمریکا ، Rotarex آلمان با بیش از یک دهه سابقه و با همکاری متخصصات داخلی در زمینه طراحی ، فروش ، اجرا ، شارژ، سرویس و نگهداری سیستم اطفای حریق FM200 و با بکارگیری تکنولوژی هایی مطابق با استانداردهای سازمان آتش نشانی بین المللی (NPFA) آماده ارائه خدمات می باشد.

Gielle و حفاظت از آتش

با بیش از 50 سال سابقه ، متخصص  ایمنی در برابر آتش است.

آیا شما نیاز به تجهیزات آتش نشانی در مقیاس کوچک و بزرگ برای محافظت از جان و اموال و تجهیزات خود هستید !

قدرت اطفای بالا

روی انواع حریق های کلاس ABCDK اثر دارد

عامل اطفا پاک

طبق ستاندارد NFPA عامل اطفا پاک می باشد.

گاز غیرسمی

بدون اثر نامطلوب روی افراد و تجهیزات

غیر رسانا

بدون آسیب و خورندگی  دستگاهای الکتریکی

قدرت نفوذ بالا

درتمامی منافظ و زوایای تجهیزات نفوذ می کند

گازی بودن

پس از اتمام عملیات اطفا اثری باقی نمی گذارد